شعب

نام شعبه نام سرپرست شعبه آدرس موبایل تلفن
شعبه 1 مهدی محمدی جزیره کیش، فاز 2صدف،مرکز خرید گلستان،غرفه56 09347699528 07644442390
شعبه 2 مجید محمدی جزیره کیش، بلوار فردوسی ،بازارچه حافظ،غرفه5 09347684546 07644421516
شعبه 3 هادی محمدی  جزیره کیش، صفین، فاز خدماتی خیابان مریم،غرفه208 09347682890 07644434550
شعبه 4 مجتبی داورپناه  جزیره کیش، مرکز خرید فاز4 صدف،غرفه6 09347686511 07644443051
شعبه 5 رضا ذبیح دان  جزیره کیش، فاز خدماتی نوبنیاد(کرمانشاهان)غرفه7 09347689857 07644433135
شعبه 6 جواد چاووشی  جزیره کیش، صفین ، خیابان خانشیر،جنب بانک مسکن،غرفه49 09347689856 07644434340
شعبه 7 رضا محمدی  جزیره کیش، بلوار ایران روبروی هتل گلدیس ساختمان ارغوان 09347680950 07644423604
شعبه 8 حسن تولایی جزیره کیش، نوبنیاد1 بازارچه بهارستان 09347684581 07644471500

نقشه کیش